A Healing Day of Divine Spiritual Wisdom and Shakti Naam Yoga in Prague


unday, June 4 with Dr. Joseph Michael Levry in Prague

 

WE ARE WITNESSING THE BIRTH of a new era, that calls for a shift in individual and collective consciousness. Indeed, the vibratory frequency of the magnetic field of the Earth is already rising in response to the continual influx of solar energy being received from the Sun. For the next 26,000 years, this solar force will serve as a powerful catalyst for the evolution of humankind. To feel comfortable during these times, we must harmonize our individual auric field with the ascending vibrations of the New Age. Each one of us possesses an individual energy field that we must maintain and nurture just as we do our physical bodies. Without a strong magnetic field you will meet with every obstacle, and your time and energy will be eaten by frustration, anxiety, fear, and anger. The Earth’s own magnetic field is changing every day, with each rotation around its axis, as it receives an increasing amount of solar energy. That is why it is vital to balance our magnetic field every morning, or we risk becoming vulnerable to a crisis of consciousness. This workshop is a special opportunity to immerse in and receive the deep, inner teachings of Divine Spiritual Wisdom to raise not only our own consciousness but the collective consciousness of the planet. Take this day to fortify yourself and harmonize with the magnetic field of the Earth so that you can become a powerful expression of your true self in this New Age. Join us in the beautiful city of Prague for an illuminating seminar and let us come together in the Spirit of Love, with our beloved teacher, to learn, heal and bless ourselves and our loved ones, and uplift our planet. 

 

SUNDAY, JUNE 4 SCHEDULE (Subject to Change)

8:30AM Registration

9:00AM Opening Meditation

10-12:00PM Shakti Naam Yoga for Beginners

12-2:00PM Lunch Break

2-3:30PM A New Approach to Healing Lecture

4-6:00PM Shakti Naam Yoga Class for Youth and Longevity

6:30-10PM Lecture with Dr. Levry

 

DEN PRO LÉČENÍ S BOŽSKOU DUCHOVNÍ MOUDROSTÍ A SHAKTI NAAM JÓGOU

V NEDĚLI 4. ČERVNA 2017 v Praze

přednáší DR. JOSEPH MICHAEL LEVRY

 

Jsme svědky nové doby, jež volá po změně v individuálním a kolektivním vědomí. Vibrační frekvence magnetického pole Země se zvyšuje díky kontinuálnímu přílivu solární energie, kterou přijímáme ze Slunce. Dalších 26 000 let bude tato solární energie sloužit jako mocný prostředník v rámci lidské evoluce. Abychom se v této době cítili příjemně a bezpečně, je potřeba harmonizovat naše osobní aurické pole se stoupající vibrací této nové doby.

Každý z nás má osobní aurické pole, jež je potřeba udržovat a posilovat stejně tak, jako se staráme o naše tělo fyzické. Bez silného magnetického pole jinak budete čelit každé překážce a váš čas i energie budou oslabeny strachem, frustrací, úzkostí a vztekem. Magnetické pole Země se mění každý den s každou rotací kolem zemské osy, jak přijímá zvýšené množství solární energie. Proto je tak důležité vyrovnávat naše magnetické pole každé ráno, jinak riskujeme, že podlehneme krizi v rámci našeho vědomí.

Tento seminář je speciální příležitostí pustit do hloubky studia Božské duchovní moudrosti, zákonů Vesmíru a přírody a zvýšit tím nejenom naše osobní vědomí, ale také kolektivní vědomí celé planety. Využijte tohoto dne k posílení a harmonizování se s magnetickým polem Země, abyste mohli dosáhnout vyjádření pravé podstaty vás samých a cítit se pohodlně a příjemně v energii nového věku. Přidejte se k naší práci přinášející radost, lehkost a osvícení, kdy se setkáváme v duchu lásky a světla pod vedením jedinečného učitele, abychom se vyléčili, vzdělávali a získali požehnání pro sebe, naše milované i celou planetu Zemi.

Lekce jsou přednášeny v angličtině s překladem do češtiny.

Plánovaný rozvrh (změna vyhrazena):

8:30-9 hod Registrace

9-10 hod Meditace

10-12:00 hod Shakti Naam jóga pro začátečníky

12-14:00 hod Oběd

14-15:30 hod Přednáška – Nový přístup k léčení

16-18:00 hod Shakti Naam jóga pro mládí a dlouhověkost 

18:30-22 hod Přednáška s Dr. Levrym

Datum a čas: neděle 4. června 2017 od 9 do 22 hod 

Místo konání: Opletalova 29, Praha 1 (Autoklub - 1. patro)

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: naampraha@gmail.com nebo tel. 734 480 033


V případě zájmu o osobní konzultaci s Dr. Levrym, kontaktujte prosím Kateřinu Kolihovou - kkolihova@gmail.com - konzultaci je třeba si dopředu rezervovat. 

 Rootlight Event Cancellation Policy


Customer Reviews

Be the first to write a review! Write a review